Εκτύπωση

1 γράφεται και Αρείων

2 "Βραχύ Χρονικόν των Τροπαίων Αρκαδίας", 2005

3 R. Weil,"Inschrift aus Thelpusa", Mittheil. D. Arch. Insti. in Athen,3,1878, σελ.177

4 "Επιγραφή εκ Θελπούσης", Αρχαιολ. Δελτίον, 1890, σελ. 147. Είναι χαραγμένη πάνω σε τετραγωνικό λίθο-βάση γλυπτού (;)

5 "Αι αρχαιότητες της Θελπούσης", εφημ. Ακρόπολις, αρ. φύλ. 233, 21.08.1893: 2

6 "Thelpousa d'Arcadie en 1938-1939", BCH 110,2 (1986), σελ.633-645

7 Όπως σημειώνει ο φοιτητής Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ Ε. Γαλάνης σε προσωπική μας επικοινωνία (Οκτ. 2017), το Ρωμαϊκό κτίριο στο κέντρο της αγοράς δεν διαθέτει τους κατάλληλους χώρους που θα έπρεπε να έχει ένα λουτρό (αποδυτήριο, χώρο για ζεστό, χώρο για χλιαρό και χώρο για κρύο λουτρό, ούτε υπόκαυστα και "πρεφούρνια" - για το άναμμα της φωτιάς). Αντίθετα, πρόκειται για ένα ναόσχημο οικοδόμημα με επιμελημένη τοιχοποιία. Με την τελευταία παρατήρηση αυτή συμφωνεί, κατ' αρχήν, ο μοναδικός μέχρι στιγμής ανασκαφέας του χώρου, J.Roger, ο οποίος φαίνεται να διακρίνει τα ερείπια "Καπιτωλιακού ναού" με πρόναο και κελλί (βλ. παραπομπή [6] σ. 641-642). Συμφωνεί επίσης πρόσφατο διδακτορικό, το οποίο βλέπει το ναό αυτό να ανήκει στα χρόνια του Τραϊανού (53-117 μ.Χ., οπότε και ανασχεδιάστηκε η Αγορά) και μάλλον σε "ιαματική θεότητα" (βλ. παραπομπή [8]). Αλλά και οι περισσότεροι από τους περιηγητές - συγγραφείς μιλούν για Ρωμαϊκό "κτίριο", "κτίσμα", "μνημείο", ή "θολωτό οικοδόμημα" και όχι για "λουτρό". Έτσι, η σχετική πινακίδα, μοναδική παρουσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας στον εγκαταλειμμένο από το κράτος χώρο, ...παραπλανεί!

8I.M. Felten,"Raum und Religion im kaiserzeitlichen Griechenland – Die sakralen Landschaften der Argolis, Achaias und Arkadiens", PhD Thesis, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 2007, σελ. 204

9 Συγκεκριμένα διάσπαρτα “Λείψανα της αρχαίας Θελπούσης” καταγράφει με λεπτομέρειες ο Ν. Φλούδας, ο οποίος αφιερώνει πολλές σελίδες, κυρίως κλείνοντας τον 4ο τόμο του βιβλίου του «Βυζικιωτικά» (1964). Αναφέρεται σε αρχιτεκτονικά  και επιγραφικά ευρήματα, ως και σε νομίσματα τα οποία έκοβε η πόλη στην ακμή της, απαριθμεί δεκατρείς θεότητες που λατρεύονταν στην πόλη και καταλήγει σε σύντομες περιγραφές των μικρότερων πόλεων της Θελπουσίας χώρας.

10 Αρχαιολ. Εφημερίς, 1936, σελ. 140-143

11 Gerard-Jean Te Riele, "Inscriptions conservées au musée d'Olympie", BCH, vol. 88, livr. 1, 1964, σελ.169-195

12 T.H. Nielsen, "Arkadia. City-Ethnics and Tribalism", πρακτικά συνεδρείου "Introduction to an Inventory of Poleis", 23-26 Αυγ. 1995, Κοπενχάγη, σελ.117 ; M.H. Hansen and T.H. Nielsen, "An Inventory of Archaic and Classical Poleis", Oxford (2004), σελ. 533

13 W. Kendrick Pritchett, "Studies in Ancient Greek Topography", vol. 33, Univ. California Press (1989), σελ. 38 ·  για την περιγραφή της εκστρατείας του 18χρονου Φίλιππου (που έσπευσε σε βοήθεια της συμμάχου "Αχαϊκής Συμπολιτείας" την οποία ταλαιπωρούσαν Αιτωλοί, Ηλείοι και Σπαρτιάτες), ο αείμνηστος Ελληνολάτρης καθηγητής βασίστηκε στον Πολύβιο και περιέγραψε τις πόλεις, μεταξύ αυτών και τη Θέλπουσα, από τις οποίες πέρασαν οι Μακεδόνες.

14 Ο B.V. Head ["Historia Numorum", Oxford (1887), σελ. 351] εικάζει οτι πρόκειται για απεικόνιση της Παναχαιάς Δήμητρας, το ιερό της οποίας στο Αίγιο ήταν δίπλα σ' αυτό του Ομαγύριου Δία.

15 D. Sestini, "Descrizione d'alcune medaglie greche del Museo del signore Carlo d'Ottavio Fontana di Trieste" (Band 1) Florenz, 1822 [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/digit/sestini1822bd1/0149]

16 J.L. Warren, "An Essay on Greek Federal Coinage", London, 1853

17  H. Clarke, "The Early History of the Mediterranean Populations", London (1882), σελ. 54

: | Τελευταία ενημέρωση : 16 Ιούλιος 2018