Εκτύπωση

Είναι γεγονός οτι μπορεί κάποιος να μαζέψει - από διάφορες πηγές - μέχρι και 75 ονόματα αρσενικών και μέχρι 3 ονόματα θηλυκών παιδιών του Λυκάονα1 (Ο μέγιστος αριθμός αρσενικών από μία πηγή είδαμε πως είναι 50). Ο Παυσανίας, όμως, επέλεξε να αναφέρει μόνο 28, απηχώντας, προφανώς, τις Αρκαδικές δοξασίες της εποχής του. Είναι μάλλον φανερό οτι δεν υπήρχε γραπτό κείμενο που να καταγράφει την Αρκαδική εκδοχή του «βασιλικού καταλόγου» και, επομένως, ό «Περιηγητής» βασίστηκε στην προφορική παράδοση. Άλλωστε, όπως γράφει ο Πολύβιος [IV.20, 8],

«ταῦτα γὰρ πᾶσίν ἐστι γνώριμα καὶ συνήθη, διότι σχεδὸν παρὰ μόνοις Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται
κατὰ νόμους τοὺς ὓμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἓκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἣρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι·»

 

--------------------------------

1Roy, J., "The Sons of Lycaon in Pausanias' Arcadian King-List", Annual Br. School Athens, Vol. 63 (1968), σελ. 287-292

: | Τελευταία ενημέρωση : 25 Φεβρουάριος 2020