Εκτύπωση

(διοίσει δὲ τῷ τοιούτῳ καὶ πόλις ἒθνους, ὃταν μὴ κατὰ κώμας ὦσι κεχωρισμένοι τὸ πλῆθος, ἀλλ' οἷον Ἀρκάδες)  [Πολ.1261α29]
(υπάρχει παρόμοια διαφορά μεταξύ πόλης και έθνους, με την προϋπόθεση οτι οι άνθρωποι - του έθνους - δεν ζουν διασκορπισμένοι σε κώμες, αλλά όπως οι Αρκάδες)

Η παρενθετική και αρκετά αινιγματική φράση αυτή, ανήκει στο μοναδικό εδάφιο του Αριστοτελικού έργου που αφορά όλες τις «ομοσπονδίες» της εποχής του (4ος αιώνας π.Χ.). Με βάση το κείμενο που προηγείται του παραπάνω εδαφίου, στο οποίο γίνεται σύγκριση μεταξύ πόλης-συμμαχίας, αφενός και πόλης-έθνους, αφετέρου, ο Αριστοτέλης βλέπει μόνο ποσοτικές διαφορές: από τη μία η πόλη και από την άλλη το έθνος, που αποτελείται από πόλεις, «όπως στην Αρκαδία». Έτσι, θεωρώντας τις Αρκαδικές πόλεις ως ενωμένες, ουσιαστικά αναφέρεται εδώ στην Αρκαδική Ομοσπονδία (το νέο1 Κοινό Αρκάδων) που συγκροτήθηκε με το κτίσιμο της Μεγάλης Πόλης.

Επειδή λοιπόν η πόλη αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο του έθνους, δεν χρειάστηκε ο Αριστοτέλης να επεκταθεί πέρα από την έννοια της πόλης. Γι'αυτό και δεν υπάρχει αναφορά σε καμία άλλη από τις πολλές «ελληνικές» ομοσπονδίες.

[βλ. - Hansen, M.H."Aristotle's Reference to the Arkadian Federation", in "Defining Ancient Arkadia", Nielsen,T.H. & Roy, J., Edits., 1999, p. 80
       - Susemihl,F. & Hicks, R.D., "Note on Arcadia", in "The Politics of Aristotle", Books I-V, London, 1894, p.322-325 ]

-----------------------------------
1Υποτίθεται οτι η συστράτευση όλων των Αρκάδων (εκτός των Μαντινέων) και η μάχη που έγινε με τους Σπαρτιάτες στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα στα Δίπαια του Μαινάλου, υποδηλώνουν την ύπαρξη μιάς προγενέστερης αλλά χαλαρής και βραχύβιας Αρκαδικής ομοσπονδίας, καπου γύρω στο 470 π.Χ. [βλ. Roy,J., Phoenix, vol.26 (4) 1972, σελ. 334-341]

: | Τελευταία ενημέρωση : 25 Φεβρουάριος 2020