Εκτύπωση

     Οι Αζάνες, τοπικό φύλο αποκλειστικά της Βόρειας Αρκαδίας, εμφανίστηκαν νωρίς (8ο αιώνα π.Χ.) αλλά και «εξαφανίσθηκαν» νωρίς, αφού ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. είχαν χάσει την όποια «ταυτότητα» τους - πάντα μέσα στα πλαίσια του Αρκαδικού «έθνους». Παρ' όλα αυτά, η πάλαι ποτέ παρουσία τους παρέμεινε στη μνήμη των ανθρώπων για αρκετούς ακόμη αιώνες, όταν πλέον ο όρος «Αζάνας» είχε καταλήξει ως  ποιητικό συνώνυμο  του όρου «Αρκάς». Μάλιστα ο σύνθετος χαρακτηρισμός «Αρκάς Αζάνας» που εμφανίζεται σε κάποιες πηγές, ουσιαστικά αποτελεί σχήμα λόγου που αποσκοπεί στο να δώσει έμφαση («ἓν διὰ δυοῖν»).

     Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, Αζανικές πόλεις θεωρούνται η Ψωφίς (Τριπόταμα), ο Κλείτορας, ο Φενεός, η Πάος, οι Θαλιάδες (Βάχλια), η Κύναιθα (Καλάβρυτα), οι Λουσοί (ανάμεσα σε Κλείτορα και Κύναιθα) και, τέλος, η Νώνακρις (βόρεια του Φενεού).

     Όσο για την Θέλπουσα, δεν υπάρχουν άμεσα στοιχεία (π.χ. πηγές της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας) οτι κάποτε ήταν Αζανική πόλη. Δηλαδή, δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ ως τέτοια.

[βλ. π.χ. Nielsen, T.H. & J. Roy, "The Azanians of Northern Arkadia", Classica et Mediaevalia, vol. 49 (1998). σελ. 5-44]

: | Τελευταία ενημέρωση : 25 Φεβρουάριος 2020