Εκτύπωση
1914-1929  Ιωάννης Κ. Στασινόπουλος (Μπαλάσης)
1929-1933  Γεώργιος Τ. Στασινόπουλος (Γιαννακέλης)
1934-1936  Ιωάννης Λ. Κουντάνης
1938          Γεώργιος Τ. Στασινόπουλος
1939          Θεόδωρος Ν. Νικολόπουλος (Ντράτσας)
1940-1941  Γεώργιος Λ. Κουντάνης
1942          Χαράλαμπος Ανδρ. Γάκης
1943          Παν. Σπ. Σπυρόπουλος & Γ.Λ. Κουντάνης
1945          Γ.Λ. Κουντάνης
1946          Παναγιώτης Ν. Τοπιντζής
1947          Παναγιώτης Κ. Αλεξανδρόπουλος
1949          Θεόδωρος Ν. Νικολόπουλος
1950          Φίλ. Ι. Δεσποτόπουλος & Δ.Γ. Σακελλαρίου
1951-1954  Ιωάν. Λ. Κουντάνης
1954-1955  Φίλ. Ι. Δεσποτόπουλος
  1955-1957  Νικόλαος Π. Αναστόπουλος (Τρίας)
1957-1959  Πάϊκος Γ. Βραχνός
1959-1961  Γεώργιος Κ. Παπαϊωάννου
1962-1964  Παναγιώτης Σπ. Σπυρόπουλος
1964-1967  Παναγιώτης Κ. Αλεξανδρόπουλος
1967          Σπήλιος Αν. Παπασπηλίου
1967-1968  Ιωάννης Παν. Ζευκιλής
1968-1969  Νικόλαος Σπ. Σακελλαρίου
1969-1971  Παναγιώτης Σπ. Σπυρόπουλος
1971-1974  Νικόλαος Δ. Βαμβούκος
1974          Δημήτριος Καρδαράκος
1975-1985  Φίλιππας Δρακόπουλος
1985-1986  Ιωάννης Ψιμάρνης
1987-1998  Ιωάννης Καραπανάγος

 

 

 

: | Τελευταία ενημέρωση : 16 Μάρτιος 2020