Είναι γεγονός οτι μπορεί κάποιος να μαζέψει - από διάφορες πηγές - μέχρι και 75 ονόματα αρσενικών και μέχρι 3 ονόματα θηλυκών παιδιών του Λυκάονα1 (Ο μέγιστος αριθμός αρσενικών από μία πηγή είδαμε πως είναι 50). Ο Παυσανίας, όμως, επέλεξε να αναφέρει μόνο 28, απηχώντας, προφανώς, τις Αρκαδικές δοξασίες της εποχής του. Είναι μάλλον φανερό οτι δεν υπήρχε γραπτό κείμενο που να καταγράφει την Αρκαδική εκδοχή του «βασιλικού καταλόγου» και, επομένως, ό «Περιηγητής» βασίστηκε στην προφορική παράδοση. Άλλωστε, όπως γράφει ο Πολύβιος [IV.20, 8],

«ταῦτα γὰρ πᾶσίν ἐστι γνώριμα καὶ συνήθη, διότι σχεδὸν παρὰ μόνοις Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται
κατὰ νόμους τοὺς ὓμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἓκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἣρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι·»

 

--------------------------------

1Roy, J., "The Sons of Lycaon in Pausanias' Arcadian King-List", Annual Br. School Athens, Vol. 63 (1968), σελ. 287-292

Χρήσιμα Τηλέφ. & Σύνδεσμοι

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 27970-22025
Κέντρο Υγείας Τροπαίων 27970-22701
Αστυν. Τμήμα Τροπαίων 27970-22210
ΙΚΑ Τροπαίων 27970-22333
ΕΛ-ΤΑ Τροπαίων 27970-22201
ΔΕΗ Λαγκαδίων 27950-43209
Δήμος Γορτυνίας 2795-360330
ΚΤΕΛ Αρκαδ. Κηφισός 210-5132834
ΚΤΕΛ Αρκαδ. Τρίπολη
2710-222560
Πρακτ.ΚΤΕΛ Τροπαίων 27970-22214
Tuesday the 18th - Ελληνική προσαρμογή: Πρασόκηπος... - Responsive joomla template by FreeTemplateSpot.