Έχει ενδιαφέρον εδώ να σημειώθεί οτι ο βασικός εν ζωή Έλληνας υποστηρικτής της Δημητσάνας, Καθηγ. Ι. Πίκουλας [βλ. Ηόρος 4 (1986) σελ. 99-123],  έχει γράψει - για άλλη περίπτωση:

«Ἀκόμη πρέπει νά λαμβάνεται ὑπόψη, ὡς κάποια ἐπιφύλαξη στὰ συμπεράσματα, καὶ ἡ ἀνίχνευση μυθοπλαστικῶν τάσεων ἀπὸ πόλεις, ποὺ θέλησαν νὰ ἀποκτήσουν ἓνα κάποιο στορικὸ παρελθὸν, ἀφοῦ πέτυχαν τὴν ἀνάλογη κοινωνικοικονομικὴ (sic) ἀνάπτυξή τους ... γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν μ'αὐτό τυχὸν πολιτικές σκοπιμότητες ...»

[Ι. Πίκουλας, Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, 1982, τομ. Β, σελ.280]. Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο για τη λέξη «Τεύθις» θα μπορούσε κάλλιστα να προσθέσει και το τουριστικο-οικονομικό κίνητρο.

Χρήσιμα Τηλέφ. & Σύνδεσμοι

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 27970-22025
Κέντρο Υγείας Τροπαίων 27970-22701
Αστυν. Τμήμα Τροπαίων 27970-22210
ΙΚΑ Τροπαίων 27970-22333
ΕΛ-ΤΑ Τροπαίων 27970-22201
ΔΕΗ Λαγκαδίων 27950-43209
Δήμος Γορτυνίας 2795-360330
ΚΤΕΛ Αρκαδ. Κηφισός 210-5132834
ΚΤΕΛ Αρκαδ. Τρίπολη
2710-222560
Πρακτ.ΚΤΕΛ Τροπαίων 27970-22214
Tuesday the 18th - Ελληνική προσαρμογή: Πρασόκηπος... - Responsive joomla template by FreeTemplateSpot.